Maria Mucha
Urodziła się w 1826 roku
Zmarła 17-04-1905 w m. Białachowo
.


  Dzieci Z
1 Franciszka Meloch 1850-04-01 1918-11-12 Szymon Meloch
2 Elżbieta Meloch 1855            Szymon Meloch
3 Rozalia Meloch 1858-09-24 1919-05-27 Szymon Meloch

Brak informacji o rodzeństwie


  Maria Mucha
1826 1905-04-17