Barbara Chmielecka
Urodziła się w 1814 roku
Zmarła 02-11-1849 w m. Wielki Bukowiec
.


  Dzieci Z
1 Marianna Torłop 1843-10-11 1895-09-08 Jan Torłop

Brak informacji o rodzeństwie


  Barbara Chmielecka
1814 1849-11-02