Jan Cymann
Urodził się w 1812 roku
.


  Dzieci Z
1 Michał Cymann 1841 1852 Katarzyna Kita
2 Katarzyna Cymann 1845-02-09            Katarzyna Kita
3 Jan Cymann 1862-12-18 1912-12-14 Marianna Pawłowska

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Cymann
1812