Jan Müller
Urodzi³ siê w 1845 roku w m. Gniew
Zmar³ 10-10-1900 w m. Lubichowo
.


  Dzieci Z
1 Antonina Augusta Müller 1870-11-11 1958-06-10 Augusta Jakobi
2 Berta Ewa Müller 1872-10-20            Augusta Jakobi
3 Waleria Franciszka Müller 1874-11-27 1958-05-30 Augusta Jakobi
4 Franciszek Stanis³aw Müller 1877-05-06 1917-03-13 Augusta Jakobi
5 Wilibald Jan Müller 1879-12-05            Augusta Jakobi

Brak informacji o rodzeñstwie


  Jan Müller
1845 1900-10-10