Augusta Jakobi
.


  Dzieci Z
1 Antonina Augusta Müller 1870-11-11 1958-06-10 Jan Müller
2 Berta Ewa Müller 1872-10-20            Jan Müller
3 Waleria Franciszka Müller 1874-11-27 1958-05-30 Jan Müller
4 Franciszek Stanis³aw Müller 1877-05-06 1917-03-13 Jan Müller
5 Wilibald Jan Müller 1879-12-05            Jan Müller

Brak informacji o rodzeñstwie


  Augusta Jakobi