Berta Ewa Müller
Urodzi³a siê 20-10-1872 w m. Lubichowo
.


  Dzieci Z
1 Wanda Bielicka 1907-12-02 1994-11-14 Antoni Bielicki
2 Helena Bielicka 1909-04-12 1991-06-04 Antoni Bielicki

  Rodzeñstwo
1   Antonina Augusta Müller 1870-11-11 1958-06-10
2   Waleria Franciszka Müller 1874-11-27 1958-05-30
3   Franciszek Stanis³aw Müller 1877-05-06 1917-03-13
4   Wilibald Jan Müller 1879-12-05           


  Berta Ewa Müller
1872-10-20             
  Jan Müller
1845 1900-10-10
  Augusta Jakobi