Katarzyna Bieda
.


  Dzieci Z
1 Józefina Kolaska 1843-10-22 1935 Pawe³ Kolaska
2 Jakub Kolaska 1847            Pawe³ Kolaska

Brak informacji o rodzeństwie


  Katarzyna Bieda