Jan Niklewski
Urodził się w 1821 roku
.


  Dzieci Z
1 Antonina Niklewska 1849-10-23 1905-04-20 Anna Ćwikowska
2 Marianna Niklewska 1857-09-07            Anna Ćwikowska

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Niklewski
1821