Stefan Chyrek
Urodził się w 1816 roku
.


  Dzieci Z
1 Jan Chyrek 1850-09-15            Anna Scharmach
2 Anna Chyrek 1852-12-07            Anna Scharmach

Brak informacji o rodzeństwie


  Stefan Chyrek
1816