Barbara Bielecka
Urodziła się 29-03-1846 w m. Bobowo
.


  Dzieci Z
1 Barbara Biedka 1869-12-03 1911-07-24 Jakub Biedka
2 Piotr Kula 1884-06-29            Józef Kula

Brak informacji o rodzeństwie


  Barbara Bielecka
1846-03-29