Jan Chyrek
Urodził się w 1818 roku
Zmarł 03-07-1868 w m. Lubiki
.


  Dzieci Z
1 Karol Chirek 1854-01-07            Julianna Banach
2 Józef Chirek 1863-05-03 1942-12-08 Julianna Banach
3 Leon Chirek 1866-10-26            Julianna Banach

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Chyrek
1818 1868-07-03