Julianna Banach
Urodziła się w 1831 roku
.


  Dzieci Z
1 Karol Chirek 1854-01-07            Jan Chyrek
2 Józef Chirek 1863-05-03 1942-12-08 Jan Chyrek
3 Leon Chirek 1866-10-26            Jan Chyrek

Brak informacji o rodzeństwie


  Julianna Banach
1831