Leon Cysewski
Urodził się w 1843 roku
.


  Dzieci Z
1 Jan Cysewski 1875-07-27            Scholastyka Ćwiklińska
2 Aleksander Cysewski 1877-01-09 1961-04-04 Scholastyka Ćwiklińska
3 Cecylia Cysewska 1879-09-09            Scholastyka Ćwiklińska

Brak informacji o rodzeństwie


  Leon Cysewski
1843