Barbara Cichoń
Urodziła się w 1804 roku
Zmarła 24-10-1847 w m. Jaroszewy
.


  Dzieci Z
1 Cecylia Gdaniec 1840-02-29 1894-08-02

Brak informacji o rodzeństwie


  Barbara Cichoń
1804 1847-10-24