Teofila Chabowska
Urodziła się 23-01-1875 w m. Śliwiczki
.


  Dzieci Z
1 Jan Glanert 1908-07-24 1984-11-12 Jan Glanert

Brak informacji o rodzeństwie


  Teofila Chabowska
1875-01-23