Bartolomeusz Wa³dowski
Urodzi³ siź w 1772 roku
Zmar³ 10-09-1841 w m. Bukowiec
.


  Dzieci Z
1 Katarzyna Wa³dowska 1803-04-01 1854-01-09 Katarzyna Ukleja
2 Tomasz Wa³dowski 1807-12-19 1865-03-12 Katarzyna Ukleja
3 Barbara Wa³dowska 1819-11-07 1856-05-02 Katarzyna Ukleja

Brak informacji o rodzeństwie


  Bartolomeusz Wa³dowski
1772 1841-09-10