Jan Bielicki
Urodził się w 1843 roku
.


  Dzieci Z
1 Franciszek Bielicki 1869-05-25 1960-12-03 Zuzanna Wilkowska
2 Wincenty Bielicki 1871-09-08            Zuzanna Wilkowska

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Bielicki
1843