Melania Julianna Bagnucka
Urodziła się 25-01-1865 w m. Czarnocin
.  Rodzeństwo
1   Jan Bagnucki 1851-10-12           
2   Józef Paweł Bagnucki 1856-03-19           
3   Franciszek Jakub Bagnucki 1861-07-01 1940-06-06
4   Anna Bagnucka 1863-10-04           
5   Barbara Elżbieta Bagnucka 1869-05-29           
6 Berta Wiktoria Kindler 1875-11-03 1931-08-23


  Melania Julianna Bagnucka
1865-01-25             
  Marcin Bagnucki
1825             
  Wiktoria Barra
1830 1911-11-14