id_osoby_: 100482
Joanna Burandt
Urodziła się 13-02-1855 w m. Karpno
.


  Dzieci Z
1 Julian Gliniecki 1879-12-01 1954-08-23 Jan Gliniecki
2 Jan Gliniecki 1881-03-04            Jan Gliniecki
3 Weronika Gliniecka 1884-10-14            Jan Gliniecki

Brak informacji o rodzeństwie


  Joanna Burandt
1855-02-13             
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0