id_osoby_: 101363
Wawrzyniec Borys
Urodzi³ siź w 1814 roku
Zmar³ 09-12-1860 w m. Suchobrze¼nica
.


  Dzieci Z
1 Marianna Borys 1852-09-13 1882-02-26 Zuzanna Sikora
2 Anna Borys 1858-03-02 1933-04-10 Zuzanna Sikora

Brak informacji o rodzeństwie


  Wawrzyniec Borys
1814 1860-12-09
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0