id_osoby_: 108255
Jan Brzoskowski
Urodził się 03-09-1871 w m. Sob±cz
.


  Dzieci Z
1 Jadwiga Wiktoria Brzoskowska 1899-09-06            Katarzyna Strzelka
2 Franciszka Wiktoria Brzoskowska 1901-12-11            Katarzyna Strzelka
3 Michalina Brzoskowska 1906-09-29            Katarzyna Strzelka
4 Teodora Augustyna Brzoskowska 1909-04-01 1976-05-28 Katarzyna Strzelka
5 Marta Brzoskowska 1912-08-04            Katarzyna Strzelka

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Brzoskowski
1871-09-03             
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0