id_osoby_: 110889
Antoni Borzeszkowski
Urodzi³ siź w 1800 roku
Zmar³ 07-04-1851 w m. Ko¼min
.


  Dzieci Z
1 Pawe³ Borzeszkowski 1844-05-12 1927-12-21 Katarzyna Stiller
2 Józef Borzeszkowski 1848-02-21            Katarzyna Stiller

Brak informacji o rodzeństwie


  Antoni Borzeszkowski
1800 1851-04-07
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0