id_osoby_: 121919
Wilhelm Burclaf
Urodził się w 1825 roku
Zmarł 21-12-1872 w m. Garczyn
.


  Dzieci Z
1 Agnieszka Marianna Burtzlaff 1859-04-18            Weronika Kreft
2 Franciszek Burclaw 1864-09-10            Weronika Kreft

Brak informacji o rodzeństwie


  Wilhelm Burclaf
1825 1872-12-21
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0