id_osoby_: 127807
Barbara Barembas
Urodziła się w 1779 roku w m. Lignowy Szlacheckie
Zmarła 12-12-1877 w m. Lignowy Szlacheckie
.


  Dzieci Z
1 Jan Grzela 1817 1883-03-06

Brak informacji o rodzeństwie


  Barbara Barembas
1779 1877-12-12
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0