id_osoby_: 128402
Daniel Benn
Urodził się 11-11-1877 w m. Bassen
.


  Dzieci Z
1 Wiktor Benn 1911-01-29            Aniela Bazowska

Brak informacji o rodzeństwie


  Daniel Benn
1877-11-11             
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0