id_osoby_: 130940
Jan Lis
Urodził się w 1797 roku
Zmarł 07-11-1870 w m. Dzierżążno
.


  Dzieci Z
1 Jan Lis 1828-01-23 1897-01-23 Barbara Kamrowska
2 Marianna Lis 1840-09-12 1896-06-21 Barbara Kamrowska

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Lis
1797 1870-11-07
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0