id_osoby_: 139737
Jan Brzóska
Urodzi³ siê 13-01-1893 w m. Karszanek
.  Rodzeñstwo
1   Aleksander Brzóska 1887-09-25           
2   Józef Brzóska 1889-03-10           
3   Anna Brzóska 1898-07-20 1970-01-27
4   Wiktoria Brzóska 1905           


  Jan Brzóska
1893-01-13             
  Aleksander Brzóska
1858-03-24 1941-02-07
  Agata Kamiñska
1864-02-26             
                         
   
                         
   
  Jan Kamiñski
1837             
  Zuzanna Sikora
1823 1899-02-14
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0