id_osoby_: 20138
Katarzyna Borowska
Urodzi³a siź w 1779 roku
Zmar³a 09-01-1844 w m. Zblewo
.


  Dzieci Z
1 Wojciech Jakub Or³owski 1814 1881-11-13 Szymon Or³owski
2 Zuzanna Joanna Or³owska 1819-05-21 1902-01-26 Szymon Or³owski
3 Anna Or³owska 1824-03-03 1878-05-15 Szymon Or³owski
4 Ignacy Or³owski 1826-05-27 1907-08-27 Szymon Or³owski

Brak informacji o rodzeństwie


  Katarzyna Borowska
1779 1844-01-09
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0