id_osoby_: 20826
Teresa Sykutera
Urodziła się w 1843 roku
.


  Dzieci Z
1 Leon Bona 1867-04-16            Wojciech Bonna
2 Marianna Zuzanna Bonna 1875-08            Wojciech Bonna

Brak informacji o rodzeństwie


  Teresa Sykutera
1843             
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0