id_osoby_: 25041
Katarzyna Bieda
.


  Dzieci Z
1 Józefina Kolaska 1843-10-22 1935 Paweł Kolaska
2 Jakub Kolaska 1847            Paweł Kolaska

Brak informacji o rodzeństwie


  Katarzyna Bieda
            
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0