id_osoby_: 25489
Jan Śliwa
.


  Dzieci Z
1 Tekla Śliwa 1849-10-27            Marianna Gałka

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Śliwa
            
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0