id_osoby_: 39163
Leon Bunikowski
Urodził się 27-06-1876 w m. Pólko
.


  Dzieci Z
1 Klemens Bunikowski 1907-05-31            Anna Czaja

Brak informacji o rodzeństwie


  Leon Bunikowski
1876-06-27             
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0