id_osoby_: 40670
Anna Rz±ska
.


  Dzieci Z
1 Jan Andrych 1836-05-12 1916-01-13 Albrecht Andrych
2 Antoni Andrych 1839 1866-12-08 Albrecht Andrych
3 Katarzyna Andrych 1842-07-07 1912-04-14 Albrecht Andrych
4 Anna Andrych 1852-03-18            Albrecht Andrych
5 Józef Andrych 1855-08-12            Albrecht Andrych

Brak informacji o rodzeństwie


  Anna Rz±ska
            
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0