id_osoby_: 42512
Agnieszka Burczyk
Urodzi³a siź 16-01-1848 w m. Ko¼min
Zmar³a 12-07-1916 w m. Ko¼min
.


  Dzieci Z
1 Franciszka Kamińska 1873-02-16            Jan Kamiński
2 Marianna Kamińska 1874-08-05            Jan Kamiński
3 Paulina Kamińska 1878-06-04            Jan Kamiński
4 Józef Kamiński 1880-07-02 1959-07-28 Jan Kamiński
5 Zuzanna Kamińska 1882-08-14 1953-03-28 Jan Kamiński
6 Franciszek Kamiński 1888-01-09 1963-10-15 Jan Kamiński
7 Piotr Kamiński 1890-12-20            Jan Kamiński

  Rodzeństwo
1   Albrecht Burczyk 1832-04-13 1899-10-28
2   Walenty Burczyk 1834 1919-08-12
3   Joanna Burczyk 1836-02-14 1916-05-21
4   Maciej Micha³ Burczyk 1838-02-15 1876-02-01


  Agnieszka Burczyk
1848-01-16 1916-07-12
  Maciej Burczyk
1788 1848-03-01
  Julianna Kamińska
1805 1880-11-25
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0