id_osoby_: 52284
Barbara Błażek
Urodziła się w 1840 roku w m. Bobowo
Zmarła 15-12-1879 w m. Bobowo
.


  Dzieci Z
1 Franciszka Kurecka 1874-12-25 1938-05-24 Jan Kurecki

Brak informacji o rodzeństwie


  Barbara Błażek
1840 1879-12-15
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0