id_osoby_: 58207
Ignacy Borzeszkowski
Urodził się w 1819 roku
Zmarł 26-04-1868 w m. D±browa
.


  Dzieci Z
1 Ignacy Borzeszkowski 1867-01-17           

Brak informacji o rodzeństwie


  Ignacy Borzeszkowski
1819 1868-04-26
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0