id_osoby_: 58229
Dionizy Burczyk
Urodzi³ siź 12-10-1866 w m. Ko¼min
Zmar³ 13-03-1942 w m. Ko¼min
.


  Dzieci Z
1 Piotr Burczyk 1893-06-29 1916-08-07 Anna Paszek
2 Stanis³aw Marcin Burczyk 1901-11-11 1961-02-13 Anna Paszek
3 Alojzy Burczyk 1905-08-06            Anna Paszek

  Rodzeństwo
1   Piotr Burczyk 1862-04-07 1929-05-15
2   Franciszek Burczyk 1864-08-12           
3   Józef Burczyk 1869-11-18           
4   Jan Burczyk 1874-10-12           
5   Marianna Burczyk 1881-09-12           
6   Bernard Burczyk 1884-05-19           


  Dionizy Burczyk
1866-10-12 1942-03-13
  Antoni Burczyk
1831 1897-03-23
  Marianna Wenta
1840-08-10             
  Mateusz Burczyk
1790 1853-09-20
  Krystyna Lugowska
1800 1833-09-01
                         
   
  Katarzyna Kierzka
1814 1863-09-17
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0