id_osoby_: 60953
Aleksander Brzˇska
Urodzi│ siŕ 24-03-1858 w m. Skˇrzenno
Zmar│ 07-02-1941 w m. Skˇrzenno
.


  Dzieci Z
1 Aleksander Brzˇska 1887-09-25            Agata Kami˝ska

Brak informacji o rodze˝stwie


  Aleksander Brzˇska
1858-03-24 1941-02-07
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0