id_osoby_: 61664
Jan Briggmann
Urodził się w 1803 roku
Zmarł 25-05-1876 w m. Lińsk
.


  Dzieci Z
1 August Brüggemann 1836 1880-05-17 Katarzyna Behnke
2 Maria Briggmann 1847 1900-07-10 Katarzyna Behnke

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Briggmann
1803 1876-05-25
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0