id_osoby_: 6203
Katarzyna Brzoskowska
Urodziła się w 1815 roku
Zmarła 27-07-1872 w m. Więckowy
.


  Dzieci Z
1 Bernard Tysarczyk 1835-08-23 1905-06-24 Jakub Tysarczyk
2 Andrzej Tysarczyk 1841-11-26            Jakub Tysarczyk
3 Marianna Tysarczyk 1849-11            Jakub Tysarczyk
4 Józef Tysarczyk 1860-03-18            Jakub Tysarczyk

Brak informacji o rodzeństwie


  Katarzyna Brzoskowska
1815 1872-07-27
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0