id_osoby_: 67062
Maciej Burczyk
Urodzi³ siź w 1788 roku
Zmar³ 01-03-1848 w m. Ko¼min
.


  Dzieci Z
1 Albrecht Burczyk 1832-04-13 1899-10-28 Julianna Kamińska
2 Walenty Burczyk 1834 1919-08-12 Julianna Kamińska
3 Joanna Burczyk 1836-02-14 1916-05-21 Julianna Kamińska
4 Maciej Micha³ Burczyk 1838-02-15 1876-02-01 Julianna Kamińska
5 Agnieszka Burczyk 1848-01-16 1916-07-12 Julianna Kamińska

Brak informacji o rodzeństwie


  Maciej Burczyk
1788 1848-03-01
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0