id_osoby_: 69766
Jan Cebela
Urodził się 15-05-1864 w m. Gorzędziej
.


  Dzieci Z
1 Anna Cebela 1891-08-17            Franciszka Schulz

Brak informacji o rodzeństwie


  Jan Cebela
1864-05-15             
  Jan Cebela
1836 1898-03-05
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0