id_osoby_: 74851
Andrzej Bruski
Urodzi³ siź 24-11-1879 w m. Czyczkowy
Zmar³ 02-06-1966 w m. Czyczkowy
.


  Dzieci Z
1 Maksymilan Bruski 1913-04-07            Anna Wa³doch
2 Jan Bruski 1915-02-27 1980-07-23 Anna Wa³doch
3 Alfons Bruski 1917-04-18 1987-11-13 Anna Wa³doch
4 Wanda Bruska 1919-10-17 2007-08-12 Anna Wa³doch
5 Brunon Bruski 1921-10-16 1997-12-08 Anna Wa³doch
6 Anna Bruska 1923-12-13 2011-09-26 Anna Wa³doch
7 Eufemia Bruska 1926-05-05 2007-11-12 Anna Wa³doch

Brak informacji o rodzeństwie


  Andrzej Bruski
1879-11-24 1966-06-02
  Jan Bruski
1827-12-07 1897-10-09
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0