id_osoby_: 8276
Jan Brzoskowski
Urodził się 26-12-1847 w m. Więckowy
.


  Dzieci Z
1 Franciszek Brzoskowski 1878-11-04 1961-04-22 Józefina Żołądek
2 Józefina Brzoskowska 1893-02-14 1967-03-01 Józefina Żołądek

  Rodzeństwo
1   Dawid Brzoskowski 1852-12-28           


  Jan Brzoskowski
1847-12-26             
  Szymon Brzoskowski
1815 1873-08-26
  Barbara Potulska
1816 1876-11-25
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0