id_osoby_: 89123
Jan Bruski
Urodzi³ siź 27-02-1915 w m. Czyczkowy
Zmar³ 23-07-1980 w m. Huta
.  Rodzeństwo
1   Maksymilan Bruski 1913-04-07           
2   Alfons Bruski 1917-04-18 1987-11-13
3   Wanda Bruska 1919-10-17 2007-08-12
4   Brunon Bruski 1921-10-16 1997-12-08
5   Anna Bruska 1923-12-13 2011-09-26
6   Eufemia Bruska 1926-05-05 2007-11-12


  Jan Bruski
1915-02-27 1980-07-23
  Andrzej Bruski
1879-11-24 1966-06-02
  Anna Wa³doch
1887-11-15             
  Jan Bruski
1827-12-07 1897-10-09
                         
   
  Józef Wa³doch
1847             
  Marianna Szopińska
1855 1899-02-07
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
                         
   
0