foto: 2008 r.
województwo pomorskie
powiat sztumski
D±brówka Malborska