foto: Anna Grzeszna-Kozikowska
województwo kujawsko-pomorskie
powiat che³miński
Che³mno