foto: 2009 r.
województwo pomorskie
powiat ko
Liniewo